Thứ bảy, ngày 23/01/2021 - 22:35 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:28, Thứ 2, 27/01/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Khẳng định giá trị tiến bộ trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin

(ANTV) - Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, với những giá trị đúng đắn và tiến bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng khẳng định giá trị đúng đắn của mình trong bối cảnh hội nhập. Thế nhưng, không ít các thế lực thù địch, các đối tượng phản động đã viện dẫn không đầy đủ, cắt xén những vụ việc cụ thể, xuyên tác và đả phá những giá trị này, hay mượn những sự việc diễn ra thực tiễn để phủ nhận giá trị của nền móng tư tưởng.

 

Từ một vụ việc cụ thể trên không gian mạng – nơi không gian ảo nhưng là tương tác và để lại hậu quả thực tế, không ít những bình luận phê phán và chê bai lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin, từ đó đưa ra những quy chụp hay cố tình xuyên tạc và cho rằng học thuyết Mác – Lê không có giá trị phù hợp với nước ta, thậm chí là hướng lái sang đả phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, từ sau sự sụp đổ của Liên Xô cũ– nơi được coi là cái nôi và thành trì của chủ nghĩa xã hội, nhiều người đã coi đây là một luận chứng để phủ định toàn bộ những giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đây chỉ là một trong những luận cứ được các đối tượng chống phá đưa ra để phủ định giá trị của chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Và các đối tượng này tìm mọi cách để xuyên tạc, hướng lái và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, nhằm đả phá giá trị của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, từ đó phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng ta và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Lịch sử tiến bộ của nhân loại nói chung và lịch sử Cách mạng Việt Nam khẳng định rõ, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong gần 90 năm qua đã “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, góp phần quan trọng, làm sáng tỏ hơn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, từng bước khẳng định, đây không phải là những vấn đề học thuật đơn thuần, mà là những quy luật chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy, là quy luật chung nhất và tổng thể nhất cho sự phát triển của thời đại, là phương hướng căn bản của sứ mệnh lịch sử cũng như việc thực hiện sứ mệnh lịch sự của giai cấp công nhân. Và với những giá trị đó, Đảng ta luôn kiên định những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin làm vũ khí tư tưởng sắc bén trong nhận thức và phát triển đất nước.

BT
Thăm dò khán giả