Thứ tư, ngày 23/08/2017 - 20:50 (GMT+7)

Bảng giá quảng cáo ANTV

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 10:55, Thứ 5, 21/07/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội thảo khoa học về Văn kiện Đại hội XII của Đảng

(ANTV) - “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” - là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Với hơn 120 bản tham luận, hội thảo đã tập trung làm rõ những nhóm vấn đề liên quan đến kinh tế thị trường định hướng XHCN cùng những giải pháp, lộ trình phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. Các giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hơn 200 đại biểu đã tập trung làm sáng tỏ về nội dung, giải pháp tăng cường quốc phòng an ninh, nhận diện những vấn đề mới về đối ngoại, hợp tác và đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Những vấn đề về công tác xây dựng Đảng, nhất là các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ".

Hội thảo cũng góp phần làm sáng tỏ vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; các tiêu chí về tính tiên tiến đậm đà bản sản dân tộc; các giải pháp xây dựng con người và phát huy nhân tố con người. 6 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong văn kiện đại hội được Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích những vấn đề cốt lõi nhất.

Từ những cơ sở lý luận, báo cáo hội thảo đã chỉ ra những cơ sở thực tiễn để việc thực hiện vận dụng Nghị quyết ĐH 12 vào cuộc sống đạt các mục tiêu đề ra trong văn kiện.

BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng
Bạn thích xem chương trình nào trên ANTV?
Lựa chọn đáp án
Hành trình phá án
Điều tra qua thư khán giả
Phía sau bản án
Chuyển động cuộc sống
An ninh với cuộc sống
Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
Chuyện đời chuyện nghề
Gương sáng xã phường
Giọng ca vàng
Góc bình yên
Góc nhìn văn hóa
An toàn giao thông
Chuyện giản dị
Phim tài liệu
ANTV Kết nối
Thời sự tiêu điểm
Bản tin 113 Online
Bản tin Thời sự An ninh
Bản tin Kinh tế tiêu dùng
Bản tin An ninh ngày mới
Bản tin Nhật ký An ninh
Bản tin Tổng hợp
Bản tin Quốc tế
Thời sự 120 giây