Thứ hai, ngày 23/07/2018 - 03:00 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 11:29, Thứ 4, 13/09/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Gắn lý luận và thực tiễn triển khai Nghị quyết TW4 khóa 12 trong CAND

(ANTV) -  Gắn lý luận và thực tiễn song hành là một công tác quan trọng, bởi đây chính là chìa khóa then chốt trong việc đưa Nghị quyết TW4 khóa 12 đi vào cuộc sống.

Vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học "CAND với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12", những ý kiến thẳng thắn, khoa học đã một lần nữa làm sâu sắc hơn những luận cứ lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND, từ đó đã đưa ra những giải pháp trọng tâm, chiến lược và những nhiệm vụ cần thực hiện ngay nhằm tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch vững mạnh trong triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 khóa 12.

Cho đến nay, công an các đơn vị, địa phương đều xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12 đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND. Mỗi cán bộ, chiến sỹ đều có cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa để rèn luyện, phấn đầu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá xếp loaị. Đồng thời, căn cứ vào từng nhiệm vụ công tác chuyên môn, từng công an đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động, phong trào đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực tiễn công tác.

Tại hội thảo CAND với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12, một trong những tham luận nhận được nhiều sự đồng tình chính là vai trò giám sát của nhân dân đối với lực lượng CAND trong việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12. Bởi chỉ khi có dân tin, dân ủng hộ, giúp đỡ thì những phản ánh, kiến nghị của người dân là cơ sở để lực lượng CAND khắc phục những sai phạm, khuyết điểm.

Một trong những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an xác định khi triển khai thực tiễn 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết TW4 khóa 12 chỉ ra chính là công tác tổ chức, cán bộ.

Bộ Công an xác định: việc tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong CAND theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là công tác trọng tâm được Bộ Công an quyết tâm thực hiện.

Năm 2017 cũng là năm Bộ Công an xác định là Năm Công tác cán bộ, tạo khâu đột phá trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND thực sự có bản lĩnh, đạo đức và nghiệp vụ với tinh thần lực lượng CAND phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12.

BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng