Thứ hai, ngày 18/01/2021 - 08:26 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 16:49, Thứ 4, 29/10/2014

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng

(ANTV) - Việc thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, về cơ bản, đã hạn chế được bệnh hình thức, cách làm đối phó, chiếu lệ ở nhiều nơi. Ban Thường vụ cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Trung ương, đồng thời chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị.

 
Sáng 28/10, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cụm các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 
 
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ: Bên cạnh những kết quả bước đầu, việc thực hiện Chỉ thị 03 vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần được rút kinh nghiệm kịp thời và nhanh chóng khắc phục. Trước mắt, Đảng và nhân dân ta có rất nhiều việc lớn phải làm, phải tập trung giải quyết, như về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, chuẩn bị thật tốt về mọi mặt cho đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian tới phải hướng vào tạo ra hiệu quả thiết thực từ các công việc nêu trên. Ban Bí thư chủ trương tổ chức các hội nghị giao ban để trực tiếp nghe ý kiến của các địa phương, cơ quan, đơn vị, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, học hỏi lẫn nhau, cùng nỗ lực thực hiện ngày càng tốt hơn Chỉ thị của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. 
 
Các đại biểu tại Hội nghị đã phát biểu, tập trung làm rõ những điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, công tác tham mưu của bộ phận giúp việc những tháng đầu năm 2014 ở đảng bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; những thuận lợi, khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị ở các Đảng ủy khối, nơi không có cơ quan chính quyền cùng cấp; việc phối hợp với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị theo ngành dọc, nhất là việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; vấn đề phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn để thống nhất việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị theo hướng dẫn chung của Trung ương. 
 
Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, về cơ bản, đã hạn chế được bệnh hình thức, cách làm đối phó, chiếu lệ ở nhiều nơi. Ban Thường vụ cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Trung ương, đồng thời chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị. 
 
Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo chuyển biến tích cực trong nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước đã mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền tập trung giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào vai trò và sự lãnh đạo của Đảng. Việc lựa chọn, biểu dương những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa, nhất là trong thế hệ trẻ, có tác động tích cực trong xã hội, động viên mặt tích cực trong xã hội, chống lại những hạn chế, tiêu cực, động viên cộng đồng xã hội hướng tới các giá trị đạo đức, nhân văn. Các đảng ủy, bộ phận giúp việc của đảng ủy đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, phát huy thế mạnh của các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương, các báo ngành, Mặt trận và các đoàn thể. 
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu thảo luận phương hướng; kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban tham mưu của Đảng để thực hiện tốt hơn Chỉ thị trong thời gian tới. 
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong việc thực hiện Chỉ thị 03 cần tập trung khắc phục: Đến nay, vẫn còn một số cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, chưa nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chưa thực sự quan tâm đến tổ chức thực hiện. Vấn đề gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Một số nơi chưa có quy định nêu gương, hoặc có quy định nhưng chưa duy trì tốt, chưa có cơ chế kiểm tra, giám sát cụ thể, hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân, các nhóm xã hội, nhất là thế hệ trẻ, giai cấp công nhân chưa được quan tâm đầy đủ, nhiều nơi còn bỏ trống. Công tác tuyên truyền về những điển hình tiêu biểu, những cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị còn chưa đủ, thiếu sức hấp dẫn…
 
Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc, thấu đáo hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay, vừa là vấn đề hết sức cơ bản, lâu dài.
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ cần gắn chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi người, mỗi vị trí, mỗi cương vị công tác. Học tập và làm theo Bác phải từ những công việc cụ thể hằng ngày. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cam kết gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung và hình thức, phương pháp sinh động, phong phú, thuyết phục để tạo sự lan tỏa trong xã hội về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Theo Tuyên giáo
Thăm dò khán giả