Thứ ba, ngày 20/10/2020 - 19:46 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:01, Thứ 7, 21/05/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đạo đức Hồ Chí Minh: Nền tảng phát triển của xã hội Việt Nam

(ANTV) - Đạo đức Hồ Chí Minh luôn có giá trị bền vững trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng đời sống tinh thần ở Việt Nam. Là phương hướng đúng đắn và là yếu tố trọng yếu đảm bảo cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người. Cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, suối. Quan điểm này đã trở thành triết lý, là tiêu chí thước đo đánh giá lòng cao thượng, sự hoàn thiện về mặt nhân cách.

Có đạo đức sẽ giúp người cán bộ cách mạng không lùi bước trước khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định: Đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền thì cái điều này càng quan trọng hơn nữa bởi vì sự nghiệp XHCN là sự nghiệp hết sức sâu sắc, hết sức toàn diện, thậm chí Bác dùng từ là khổng lồ, nó mới mẻ như thế cho nên Bác nói là không chỉ mang tinh thần và sức lực ra như thế mà còn phải rèn luyện đạo đức cách mạng nữa trong điều kiện Đảng cầm quyền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là vũ khí sắc bén phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, dân tộc ta đã anh dũng chiến đấu suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tất cả để khẳng định chân lý: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do..."

PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhấn mạnh: Sự hy sinh đó, sự quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc đó đã tạo cho con người ta cái động lực, một cái nội tâm từ bên trong để từ đó con người ta vượt qua tất cả những khó khăn, thậm chí hy sinh tính mạng của mình để bằng mọi cách giữ được nền độc lập bởi vì mất độc lập tự do là mất cái thiêng liêng, cao cả nhất của một dân tộc, một con người.Vì thế trong trường hợp này nói vũ khí sắc bén ở đây là nói đến vai trò động lực của đạo đức giúp cho con người ta chiến thắng mọi khó khăn, thử thách.

Đảng ta đã xác định :

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Và văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, trong đó có đạo đức...

Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có giá trị bền vững và là nền tảng của sự phát triển xã hội Việt Nam hiện nay.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa 12 đã ban hành Chỉ thị số 05 về “tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”

Trong đó yêu cầu phải coi đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, làm cho tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tỏa sáng, thực sự là nền tảng đạo đức của toàn xã hội.

BT
Thăm dò khán giả