Thứ bảy, ngày 24/10/2020 - 08:46 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:57, Thứ 4, 27/01/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt công tác Công an

(ANTV) - Mỗi chiến công, thành tích của CAND đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự thương yêu, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào cả nước.

Đây cũng là những nội dung quan trọng trong 5 bài học kinh nghiệm quý báu qua tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an được Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bài phát biểu tham luận tại Đại hội 12.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND là toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực, trên mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của Công an thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng.

Trung tướng Lê Thành, Chủ nhiệm CLB sỹ quan hưu trí, Bộ Công an cho biết: "Điều này khẳng định từ xưa đến nay, Công an luôn luôn là một công cụ của Đảng và phục vụ mọi nhiệm vụ mà Đảng đã giao. Đây là một vấn đề không thay đổi."

Thượng tá Nguyễn Hồng Toán, Phó chủ nhiệm CLB sỹ quan hưu trí, Bộ Công an cho biết: "Do đó mà lực lượng CAND muốn hoàn thành được nhiệm vụ bào vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cũng như là toàn lực lượng phải luôn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng để vận dụng vào trong công tác Công an một cách hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất và sâu sắc nhất."

 

Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ là những thách thức to lớn đối với lực lượng CAND. Tội phạm ngày càng tinh vi, manh động và nguy hiểm. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN.

Song, lực lượng CAND luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào vẫn luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt CAND. Đây là yếu tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.

Trung tướng Lê Thành, cho rằng: "Lực lượng Công an đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của Đảng thì lực lượng Công an phải ra sức mình để làm sao tham mưu cho Đảng và nhìn trước thấy những âm mưu của kẻ thù đối với đất nước của chúng ta, trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp phòng ngừa và trong này phải nói đến công tác của Công an phải được chuyển theo hướng là phải hết sức chủ động, giành thế chủ động để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội."

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ít thì thành công ít, giúp đỡ hoàn toàn thì thành công hoàn toàn."

Lời dạy đó nhấn mạnh cách mạng là sự nghiệp quần chúng, là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi. Thấm nhuần lời dạy của Người, lực lượng Công an luôn phấn đấu để dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đây cũng chính là 1 trong 5 bài học kinh nghiệm quý báu qua tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an được Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bài tham luận tại Đại hội 12.

Thiếu tướng Phạm Văn Thạch, Phó chủ nhiệm thường trực CLB sỹ quan hưu trí, Bộ Công an cho biết: "Trong phát huy sức mạnh tổng hợp thì đồng chí có nhấn mạnh là làm thế nào thì công an phải làm thế nào phát huy sức mạnh của toàn dân, trong đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong tình hình này mà không xây dựng được cái phong trào, những nơi nào không xây dựng phong trào thì kết quả sẽ rất hạn chế."

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự thương yêu, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân. Với quyết tâm cao độ, lực lượng CAND sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

 

BT
Thăm dò khán giả