Thứ năm, ngày 29/10/2020 - 13:09 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:18, Thứ 6, 22/01/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đại hội XII: Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới

(ANTV) - Phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Đại hội XII là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì một nước Việt Nam công bằng, dân chủ, dân giàu nước mạnh, vững bước đi lên CNXH". 

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, toàn diện và đồng bộ, nhân dân cả nước tin tưởng, Đại hội XII sẽ đưa ra những quyết định quyết sách đúng đắn và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Ngày đầu tiên của tuần nghị sự trong Đại hội 12, hơn 1500 đại biểu đã nghe báo cáo của BCH TƯ khóa XI về các văn kiện đại hội 12 của Đảng. Đây là báo cáo quan trọng với những tư tưởng và nội dung cốt lõi trong các văn kiện trình Đại Hội.
 
Là người theo dõi thường xuyên các kỳ đại hội, GS.TS Nguyễn Trọng Phúc đánh giá, nội dung văn kiện Đại hội XII đã tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện các ý kiến đóng góp, từ đó tổng kết những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn của đất nước trong 5 năm qua. 
 
GS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, kỳ này theo tôi trong báo cáo chính trị vẫn tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận, lý luận con đường đi lên CNXH như các kỳ Đại hội trước và trong Cương lĩnh XI, làm rõ lý luận trong đại hội.
 
5 năm thực hiện Nghị quyết  Đại hội XI và 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới với những thành tựu quan trọng đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao và an ninh quốc phòng. Đất nước ta đã vững bước trên con đường đổi mới, từng bước làm thay đổi diện mạo đất nước, nâng cao đời sống nhân dân khẳng định đường lối của Đảng là đúng đắn, sáng tạo.
 
Một trong những dấu ấn mạnh mẽ của Đại hội XI đó chính là phát huy dân chủ ngày càng sâu rộng trên tất cả các mặt công tác và đặc biệt là dân chủ trong vấn đề nhân sự đưa ra tại Đại hội 12 đã nhận được sự đánh giá cao của nhân dân cả nước. 
 
Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa- Xã hội của MTTQ Việt Nam nhận định, tôi thấy do cách làm thời gian qua khá bài bản so với nhiều đại hội trước, tin là đội ngũ lãnh đạo đáp ứng được tầng lớp nhân dân, chọn được người hết lòng vì dân, gương mặt dân được thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đó tin cậy được cùng Đảng đưa đất nước đạt được các yêu cầu nhiệm vụ
 
Tinh thần Đại hội XII xác định, đoàn kết là thành tố quan trọng nhất bởi bắt nguồn đường lối sáng suốt của Đảng sẽ phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh của nhân dân, của đại đoàn kết sẽ là mạch nguồn cho dân chủ, cho kỷ cương đất nước là tiền đề để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ.
 
Theo PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền nhận định phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ cái này là Đảng ra rút ra bài học, đoàn kết dân tộc quan trọng lắm, 91 triệu người Việt Nam đoàn kết, người Việt nam nước ngoài. Dân chủ là động lực là mục tiêu phát triển kinh tế.
 
Ông Nguyễn Túc, trao đổi, Bác Hồ nói là đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, sức mạnh của chúng ta là sức mạnh của dân, có dân là có tất cả. Tôi quan tâm nhất là đại đoàn kết, đoàn kết trong Đảng, trong dân, các lực lượng trong hệ thống chính trị. 
 
Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại. Đại hội sẽ định hướng con đường đổi mới 5 năm tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của BCH nhiệm kỳ mới để Đảng tiếp bước vững chắc, xây dựng đất nước ngày càng đạt được nhiều thắng lợi mới. 
 
BT
Thăm dò khán giả