Thứ sáu, ngày 04/12/2020 - 23:13 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:03, Thứ 4, 23/09/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX

(ANTV) -  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Dân chủ-Trí tuệ-Kỷ cương-Đoàn kết-Đổi mới”.

 
Dự Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an;  Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.
 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng xây dựng hệ thống tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cùa toàn Đảng bộ không ngừng được nâng cao, vị thế của Tổng cục Chính trị ngày càng được khẳng định.
 
Đảng bộ đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, giải pháp đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an.
 
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước.
 
Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ theo đúng tinh thần là nhiệm vụ then chốt, đột phá; ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ công an; nghiên cứu, đề xuất đồi mới mạnh mẽ công tác giáo dục, đào tạo. Nổi bật là đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng lực lượng Công an nhân dân.
 
Đảng ủy Tổng cục thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, theo hướng chuyên sâu trên từng lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.
 
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương,
Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự Đại hội.
 
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy CATW và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, tình hình tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Yêu cầu đặt ra là phải có chiến lược và giải pháp đồng bộ để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Việc đổi tên Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thành Tổng cục Chính trị Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân, đòi hỏi Đảng bộ Tổng cục cần tập trung lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. 
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương,
Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu, toàn Đảng bộ phải nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Công an nhân dân đông bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác xây dựng Đảng là then chôt; công tác tô chức, cán bộ là khâu đột phá; gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu, phát triển lý luận là nhiệm vụ quan trọng. Chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tiếp tục lành đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc làn thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI... đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng có tính chiến lược, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tồ chức Đảng, chính trị tập trung, thống nhất từ Bộ tới đơn vị, địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Bộ trưởng nhấn mạnh, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cần tích cực tham mưu, nghiên cứu đổi mới theo hướng nâng cao tính chủ động, hiệu quả, hướng về cơ sở của công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm lực lượng Công an nhân dân luôn giữ vững bản chất cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chê độ xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.
 
Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại, vu khống, bôi nhọ của các thế lực thù địch, phản động hòng “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Công an nhân dân nói riêng.
 
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phải thực sự là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Bộ trưởng cũng yêu cầu: Đại hội cần sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn  về phẩm chất đạo đức, uy tín, trình độ, năng lực lãnh đạo chỉ đạo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. 
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất các mục tiêu đề ra và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 với 25 đồng chí.
BT
Thăm dò khán giả