Thứ năm, ngày 24/09/2020 - 20:32 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:32, Thứ 7, 15/08/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ lần thứ I

(ANTV) - Sáng 14/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục ANCTNB đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về bảo vệ ANCTNB; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ANQG trên lĩnh vực được phân công; đảm bảo vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an; giữ vững ANCTNB, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực phụ trách, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ ANQG, giữ vững ổn định chính tri, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Cục An ninh chính trị nội bộ đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu nêu trong báo cáo chính trị, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục ANCTNB tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND, nhất là các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về Chiến lược bảo vệ ANQG.

Phát huy tinh thần "an ninh chủ động", lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, biện pháp phù hợp và huy động các nguồn lực, phương tiện để đảm bảo ANQG. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ứng phó hiệu quả với mối đe dọa ANQG, các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước mắt, phải tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cả về đường lối, nhân sự và môi trường an ninh cho Đại hội; bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý Cục ANCTNB phải đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Cục ANCTNB thực sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, luôn đặt lên hàng đầu.

Với tinh thần nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đồng chí.

B.T
Thăm dò khán giả