Thứ ba, ngày 01/12/2020 - 11:26 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 11:24, Thứ 4, 02/09/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do

(ANTV) - Bản Tuyên ngôn độc lập đã thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam khi giành độc lập, tự do. Ánh sáng của Tuyên ngôn Độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Hôm nay sáng mùng 2/9
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình...
Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín...
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình...
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh...
Người đứng trên đài lặng phút giây...
Trông đàn con đó vẫy hai tay...
Cao cao vầng trán ngời đôi mắt...
Độc lập bây giờ mới thấy đây...

Những vần thơ bất hủ của nhà thơ Tố Hữu đã minh chứng rõ nét thời khắc thiêng liêng của dân tộc, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản " Tuyên ngôn độc lập" công bố toàn thế giới biết về một đất nước nhỏ bé đã đánh thắng đế quốc thực dân để giành độc lập cho dân tộc.

Bản Tuyên ngôn độc lập là triết lý nhân sinh vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam và khẳng định chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do": Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám Đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: không có gì quý hơn độc lập tự do, có độc lập có tự do thì sẽ có tất cả. Có độc lập, có tự do thì nhân dân mới được hạnh phúc. Có độc lập, có tự do thì mọi người sống trong một môi trường hòa bình, tự mình quyết định vận mệnh đất nước mình, tự mình quyết định các công việc lớn nhỏ của dân tộc mình, đấy là hạnh phúc nhất của đời người.

PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho biết: Không những là Bác Hồ khẳng định độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia mà Bác gắn độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia với một cái vấn đề lớn hơn đó là vấn đề quyền con người, mà trong vấn đề quyền con người đó là độc lập, tự chủ, tự quyết, quyền sống.

Thực hiện lời thề độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Dân tộc ta đã anh dũng chiến đấu suốt 30 năm chống sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tất cả với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"

PGS.TS Phạm Ngọc Anh, cho biết: Bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ năm 1945 Bác Hồ chúng ta khẳng định đây là một vấn đề thiêng liêng, bất khả xâm phạm và vì đây là một vấn đề thiêng liêng cho nên toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Gần 30 năm đổi mới với nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước Việt Nam đã bước lên tầm cao mới. Chính trị- xã hội ổn định, Quốc phòng - an ninh được tăng cường. Sức mạnh của đất nước được nâng lên, độc lập, chủ quyền của đất nước được giữ vững. Cho dù có những thách thức và nguy cơ đe dọa đến chủ quyền của đất nước.Song chân lý : "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" luôn là ngọn đuốc soi sáng và khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám Đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: Khi nguy cơ xâm lược từ bên ngoài, cái thách thức về đồng chủ quyền từ bên ngoài, lập tức tất cả mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, chung sức chung lòng để tạo thành một sức mạnh tổng hợp của dân tộc để chống lại mọi âm mưu kẻ thù từ bên ngoài.Tôi tin rằng đấy là mẫu số chung của những con người Việt Nam và trong lịch sử đã chứng minh.

70 năm nhìn lại, Có thể thấy những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện lời thề với Người trong ngày lễ Độc lập.
  

BT
Thăm dò khán giả