Thứ sáu, ngày 27/11/2020 - 17:06 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 16:00, Thứ 2, 19/10/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

(ANTV) - 70 năm trước, số báo Cứu quốc đăng Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa giành chính quyền mùa Thu năm 1945 của Mặt trận Việt Minh đã bí mật được phát hành tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Từ đây, tinh thần giác ngộ cách mạng của người dân ngày càng lên cao.

Hàng ngàn người dân đã tham gia vào biểu tình vũ trang giành chính quyền huyện Đan Phượng vào ngày 21/8/1945. Thắng lợi đó là nhờ đường lối đúng đắn của Đảng lãnh đạo, biết khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân. Bài học đó vẫn giữ nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới ngày nay.

Gần 60 năm tuổi Đảng, 82 tuổi đời, cụ Tạ Văn Thùng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, từ khi đất nước còn chịu ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cụ vẫn nhớ như in những ngày lịch sử sôi nổi năm nào.

Cụ Tạ Văn Thùng, nguyên Bí thư Đảng Bộ xã Song Phượng, cho biết: "Dân Thu Quế cùng với xã Song Phượng ngày 20/8 lên cướp chính quyền, đến 21/8 thì lên cướp chính quyền của tỉnh Hà Đông cùng với nhân dân tỉnh Hà Đông, từ cảnh đói đó mà dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng tình của nhân dân chỉ trong 1 ngày mà đánh chiếm xong tất cả từ huyện lên đồn Phùng."

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng là nơi khởi phát của phong trào 3 đảm đang, hàng nghìn người con của quê hương đã dũng cảm chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Song Phượng  luôn đoàn kết một lòng xây đắp nên truyền thống vẻ vang, anh hùng bất khuất trong chống giặc ngoại xâm, cần cù sáng tạo trong lao động.

Cụ Tạ Văn Thùng, cho biết: "Đến bây giờ mà tôi thấy thì mơ cũng không thấy được, chưa bao giờ mà tôi thấy đường bê tông rồi tất cả các thứ như hiện nay, cho nên qua thăng trầm của đất nước, từ một người dân mất nước, ruộng đất khô cằn rồi đến vấn đề trong kháng chiến chống Pháp thì giặc Pháp đàn áp rồi đến chống Mỹ cứu nước thì nhân dân phải hy sinh, có gia đình hy sinh 2,3 người con, có gia đình 6, 7 người con thì nhân dân vẫn tin tưởng đến ngày toàn thắng."

Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân, Song Phượng hôm nay đã thành một xã điểm trong phong trào xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Những thành quả của Đảng bộ và nhân dân Song Phượng cũng chính là những thành tựu chung của đất nước, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Bùi Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết: "Với truyền thống từ chi bộ cho đến đảng bộ, đến nay chúng tôi vẫn quyết tâm giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí cao trong Đảng trên tinh thần nguyên tắc của Đảng để giải quyết mọi vấn đề. Đối với Song Phượng, ngay từ thời kỳ chống Pháp đã có nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên anh dũng hy sinh gương mẫu, tại quê hương, khi đào hầm nuôi dấu cán bộ, rồi trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước."

PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: "Trước đây ta chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì độc lập thống nhất, quy tất cả về một mối, khát vọng độc lập tự do nó trở thành thiêng liêng, thế thì mục tiêu phát triển đất nước hiện nay, vấn đề xây dựng nông thôn mới hiện nay là cũng gắn với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh."

Từ thực tế lịch sử tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng đã chứng minh, dù khó khăn đến mấy, nhưng với đường lối đúng đắn của Đảng lãnh đạo, biết khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân thì cách mạng nhất định giành thắng lợi. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng đất nước, bài học về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn còn nguyên giá trị.


 

BT
Thăm dò khán giả