Thứ năm, ngày 22/10/2020 - 20:39 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 14:31, Thứ 5, 12/10/2017

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Ánh sáng từ “Đường kách mệnh”

(ANTV) - Kỷ niệm 90 năm xuất bản cuốn “Đường kách mệnh” (1927-2017), Bảo tàng lịch sử quốc gia đã giới thiệu rộng rãi trước công chúng một trong những bản in gốc về tác phẩm vĩ đại này. Đây được coi là bản gốc hiện còn lưu giữ duy nhất tại Việt Nam, được sưu tầm từ năm 1958 và đã được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2012. 

Dưới ánh sáng của “Đường kách mệnh” đã chỉ rõ con đường phát triển cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc. Sau 90 năm, những bài học về tính thống nhất tư tưởng chính trị, tổ chức trong Đảng; về tư cách, đạo đức người cách mạng vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.

"Đường kách mệnh" là cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu – Trung Quốc từ những năm 1925 – 1927 tại các lớp đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam.

Những lý luận cơ bản của cách mạng Việt Nam đã được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp truyền đạt từ những điều cốt lõi nhất của học thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường giải phóng dân tộc Việt Nam chính bằng con đường cách mạng vô sản.

Từ năm 1925-1927, Nguyễn Ái Quốc đã huấn luyện chính trị cho 3 lớp với 75 hạt giống đỏ được Nguyễn Ái Quốc ươm mầm và gieo trồng cho cách mạng Việt Nam. Đó là Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Hoan, Lê Hữu Lập, Lê Duy Điếm, Nguyễn Công Trứ. Dưới ánh sáng của “Đường kách mệnh”, những cán bộ cách mạng đầu tiên đã trở về nước hoạt động, tiếp tục xây dựng cơ sở cách mạng trên khắp cả nước.

Với hơn 150 hiện vật, tài liệu, lịch sử, lần đầu tiên công chúng được tiếp cận tác phẩm “Đường kách mệnh” chân thực nhất. Năm 1927, "Đường kách mệnh" được in đầu tiên ở Quảng Châu, Trung Quốc dưới dạng in thạch và được bí mật chuyển về Việt Nam từ trước năm 1930. Tác phẩm gồm 100 trang. 

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” đã thể hiện thiên tài lý luận cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Người chỉ rõ: Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy. Người cũng nhấn mạnh, 23 điều tư cách một người cách mạng, tự mình phải, đối người phải và làm việc phải. Sau 90 năm dưới ánh sáng từ “Đường Kách mệnh”, Đảng ta đã vận dụng, nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa để mỗi cán bộ đảng viên phải tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm và tự rèn luyện.

“Đường Kách mệnh” đã trở thành tác phẩm gối đầu giường, là cẩm nang của rất nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam. Ánh sáng từ “Đường Kách mệnh” là ngọn đuốc soi đường chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, làm nên những thắng lợi của cách mạng Tháng 8, là Điện Biên Phủ, Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng đổi mới hơn 30 năm qua.

Khép lại triển lãm trưng bày chính là tư tưởng vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Chúng ta nguyện đi theo con đường Bác đã chọn, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: “Những tư tưởng của “Đường Kách mệnh” vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta phải tiếp tục học tập, khai thác, phát huy, vận dụng sáng tạo vào điều kiện hiện nay".

B.T
Thăm dò khán giả