Thứ ba, ngày 24/04/2018 - 04:25 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 09:35, Thứ 5, 10/11/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

70 năm Hiến pháp Việt Nam: Dấu ấn tiến bộ của chủ nghĩa lập hiến

(ANTV) - Trải qua 70 năm kể từ ngày Hiến pháp năm 1946 ra đời, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng khác nhau, Quốc hội nước ta đã ban hành các bản Hiến pháp 1959,1980,1992 và 2013 trên cơ sở kế thừa và phát huy kinh nghiệm lập hiến và những giá trị chính trị, pháp lý của bản Hiến pháp đầu tiên. Tuy vậy, hoàn cảnh ra đời, nội dung và các quy trình, kỹ thuật lập hiến của bản Hiến pháp năm 1946 vẫn còn để lại những bài học cần phải tiếp tục nghiên cứu, phát huy.

Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng tư tưởng pháp quyền kết tinh trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vẫn sống mãi với thời gian. Ngày 9/11/1946, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc khóa I đã thông qua nội dung bản Hiến pháp, đặt nền tảng chính trị, pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Nhà nước Việt Nam mới.

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban - Viện trưởng Viện lịch sử Công an cho biết: "Gồm có 7 chương, trong 7 chương đó quy định rất là cơ bản về những điều khoản liên quan tới lợi ích của quốc gia, liên quan tới giá trị của quốc gia dân tộc và liên quan tới đảm bảo lợi ích cơ bản của nhân dân lao động. Chính vì vậy sự ra đời của bản hiến pháp này được đánh giá là cái thành công lớn nhất của công tác lập pháp nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong những ngày đầu mới thành lập".

Một trong giá trị tiêu biểu và độc đáo của bản hiến pháp năm 1946 chính là những quy định về quyền công dân hay nói cách khác là quyền con người. Những giá trị tiến bộ, giá trị văn minh của bản hiến pháp đầu tiên của nhà nước ta là cơ sở chính trị vững chắc để phát triển nền lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho tới nay.

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban - Viện trưởng Viện lịch sử Công an cho biết: "Tuy là các nội dung chỉ phản ánh những điều  rất cơ bản thôi chứ nó cũng chưa phải là đầy đủ nhưng chúng ta phải khẳng định đây là bản hiến pháp dân chủ nhân dân đầu tiên của nhà nước ta, và nó cũng là bản hiến pháp dân chủ đầu tiên của khu vực Đông Nam Á và của các nước trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, dành được độc lập từ tay thực dân đế quốc".

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an cho biết: "Điểm qua các bản hiến pháp của các thời kỳ, chúng ta có thể thấy trên nền tảng chính trị tư tưởng được thể hiện trong hiến pháp năm 1946 thì các bản hiến pháp sau đã kế thừa những tư tưởng tiến bộ, nội dung tốt của hiến pháp 1946 và có thể thấy mỗi bản hiến pháp được ban hành vào các thời điểm để ghi nhận thành quả của cách mạng, ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, ghi nhận công lao to lớn của nhân dân Việt Nam".

Sau 70 năm hoạt động lập hiến ở nước ta đã ngày càng phát triển, tinh thần thượng tôn pháp luật đã được coi trọng. Hệ thống pháp luật của Việt Nam đã dần hoàn chỉnh. Đại đa số người dân luôn có ý thức sống và làm theo hiến pháp và pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an cho biết: "Trong báo cáo về tình hình tội phạm năm 2016 của lực lượng Công an nhân dân, do sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của nhân dân nên lực lượng Công an nhân dân đã đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Trong năm 2016 so với năm 2015, tỉ lệ tội phạm đã giảm rất đáng kể. Tôi nghĩ rằng cơ bản mọi cán bộ công chức nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam từ Trung ương xuống tới địa phương, đa số quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật".

Hiến pháp 2013 là sự kế thừa và phát huy những giá trị cốt lõi của hiến pháp năm 1946 luôn tuân thủ theo mục tiêu xây dựng nhà nước kiến tạo phục vụ nhân dân và khẳng định Quốc hội là "cơ quan có quyền cao nhất của nhà nước" đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân Việt Nam.

BT
Thăm dò khán giả
Bạn có xem ANTV?
Thường xuyên
Thỉnh thoảng