Thứ ba, ngày 22/09/2020 - 19:54 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: vu cáo; bịa đặt; Trung Quốc; Việt Nam; quốc hội; báo chí; phản bác; thông tin