Thứ tư, ngày 20/11/2019 - 15:04 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: vu cáo; bịa đặt; Trung Quốc; Việt Nam; quốc hội; báo chí; phản bác; thông tin