Thứ năm, ngày 26/11/2020 - 05:29 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Việt Nam và Hoa Kỳ; Hợp tác an ninh; Bộ trưởng