Thứ sáu, ngày 20/09/2019 - 21:25 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2; Truyền thông thế giới; Phân tích; Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam