Thứ ba, ngày 25/06/2019 - 03:06 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2; Truyền thông thế giới; Phân tích; Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam