Thứ năm, ngày 02/04/2020 - 21:00 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Thạch Thất; Tiền điện; Công ty Tay Phương;Dân chủ quá trớn; An ninh nông thôn; Xúi giục; chống đối