Thứ hai, ngày 30/11/2020 - 22:22 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: tam đại đồng đường
Xu hướng sống một mình tại Hàn Quốc

Xu hướng “sống một mình” tại Hàn Quốc

16/10/2017 - 15:49

(ANTV) - Hộ gia đình một thành viên tại Hàn Quốc đang là một hiện tượng xã hội đáng quan tâm. Trong thời gian qua, số hộ gia đình một thành viên tại Hàn Quốc đã có sự gia tăng nhanh chóng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hộ gia đình Hàn Quốc hiện nay.

Ngưỡng mộ gia đình tam đại đồng đường ở Khánh Vĩnh

Ngưỡng mộ gia đình tam đại đồng đường ở Khánh Vĩnh

14/12/2015 - 11:01

(ANTV) - Ở huyện Khánh Vĩnh có một gia đình tam đại đồng đường khá đặc biệt. Đó không chỉ là một gia đình văn hóa tiêu biểu của toàn quốc, một gia đình làm kinh tế giỏi của tỉnh, mà trong gia đình ấy còn có cô con gái là thạc sĩ người Raglai đầu tiên của Khánh Hòa.