Thứ tư, ngày 27/01/2021 - 19:02 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: sơ tán; bão lớn; thiệt hại; Noul; đổ bộ; ảnh hưởng; di chuyển