Thứ tư, ngày 26/02/2020 - 23:13 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Quốc hội Mỹ; Vaccine; Ủy ban Y tế Thượng viện Mỹ; Thành phố Norwalk