Thứ tư, ngày 25/11/2020 - 08:05 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Mỹ; Trump; Ủy ban Tư pháp; Hạ viện Mỹ; Hành vi lạm quyền