Thứ sáu, ngày 04/12/2020 - 19:41 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: khô hạn; thiếu nước; nông dân; tiết kiệm; Cam Lộ; Quảng Trị