Thứ tư, ngày 30/09/2020 - 09:54 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: JCPOA; Châu Âu; Kêu gọi Iran; Tuân thủ trở lại JCPOA; Thủ tướng Anh; Chủ tịch EC