Thứ sáu, ngày 22/11/2019 - 01:57 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: JCPOA; Châu Âu; Kêu gọi Iran; Tuân thủ trở lại JCPOA; Thủ tướng Anh; Chủ tịch EC