Thứ năm, ngày 26/11/2020 - 17:46 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Hillary; bầu cử; số phiếu; chiến thắng; Mỹ