Thứ năm, ngày 26/11/2020 - 14:43 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: giám sát Đảng
Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương

16/10/2018 - 07:57

(ANTV) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương”. ANTV Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng: 

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa

29/10/2015 - 08:03

(ANTV) - Dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu và động lực của sự phát triển đất nước. Trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng phát huy dân chủ trong mọi tổ chức, hoạt động; đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và điều này càng được thể hiện rõ nét trong dự thảo văn kiện Đại hội 12.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

15/09/2015 - 10:52

(ANTV) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, ANTV Online trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: