Thứ sáu, ngày 22/01/2021 - 11:50 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Cuba; Mỹ; trao đổi; công bố; đại sứ; Tổng thống; danh sách; phản đối