Thứ năm, ngày 09/07/2020 - 12:59 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: COVID-19; 74.500 người tử vong; Phong tỏa New York