Thứ tư, ngày 13/11/2019 - 22:17 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Bộ đội biên phòng; Phát huy sức mạnh; Bảo vệ vững chắc; Chủ quyền lãnh thổ