Thứ bảy, ngày 19/08/2017 - 14:51 (GMT+7)

Bảng giá quảng cáo ANTV

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Công an nhân dân đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 đến từng cán bộ đảng viên CAND

Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 đến từng cán bộ, đảng viên CAND

Cập nhật: 09:40, Thứ 4, 16/08/2017

(ANTV) - Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng được Ðảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, thời gian qua, lực lượng CAND các đơn vị, địa phương đã quán triệt sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII đến từng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.

Bộ Chính trị ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Cập nhật: 09:36, Thứ 3, 15/08/2017

(ANTV) - Ngày 4/8/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là lần đầu, Bộ Chính trị ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Cập nhật: 14:12, Thứ 4, 09/08/2017

(ANTV) - Chất lượng của đội ngũ làm cán bộ ở cơ sở luôn được coi là chìa khóa thành công ở mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng với trọng trách là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ trong việc tiếp xúc với nhân dân, giải quyết công việc trong dân lại gây ra ảnh hưởng xấu trong dư luận. 

Hội thảo khoa học Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm ANTT với quốc phòng đối ngoại và phát triển kinh tế văn hóa xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Hội thảo khoa học “Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”

Cập nhật: 07:51, Thứ 4, 09/08/2017

(ANTV) - Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học "Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự  với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII". 

Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND

Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND

Cập nhật: 07:34, Thứ 3, 08/08/2017

(ANTV) - Với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”, sáng 7/8, tại Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng đã tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Đấu tranh phòng chống tham nhũng - Nói đang đi đôi với làm

Đấu tranh phòng chống tham nhũng - Nói đang đi đôi với làm

Cập nhật: 07:46, Chủ Nhật, 06/08/2017

(ANTV) -Những ngày gần đây dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin về công tác phòng chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đã và đang đẩy mạnh. Đó là việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố các quyết định về việc kỷ luật đối với những sai phạm của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, những sai phạm của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và một số cá nhân giai đoạn 2011-2016. 

Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự soi tự sửa

Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa”

Cập nhật: 07:27, Thứ 6, 04/08/2017

(ANTV) - Ngày 03/8, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa”, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an.

Gắn Nghị quyết vào thực tiễn công tác

Gắn Nghị quyết vào thực tiễn công tác

Cập nhật: 15:16, Thứ 5, 27/07/2017

(ANTV) -Muốn đổi mới trong công tác chuyên môn cần bắt đầu từ đổi mới từ công tác cán bộ, đó chính là quan điểm của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến'', "tự chuyển hóa trong nội bộ" và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật: 06:46, Thứ 5, 13/07/2017

(ANTV) - "Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận". Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn.

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Cập nhật: 06:49, Thứ 4, 12/07/2017

(ANTV) - Là một đảng Mác-xít, Lê-nin-nít cách mạng, khoa học, chân chính, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ðảng ta luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng. Ðiều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Ðảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Ðể làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Ðảng phải mạnh, toàn Ðảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Ðảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng"(1).

Cái được lớn nhất là tăng sức mạnh đoàn kết

Cái được lớn nhất là tăng sức mạnh đoàn kết

Cập nhật: 14:49, Thứ 4, 05/07/2017

(ANTV) -Sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tham mưu, giúp việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết với tinh thần chủ động và quyết tâm mạnh mẽ.

Chọn cán bộ lãnh đạo giỏi qua thi tuyển

Chọn cán bộ lãnh đạo giỏi qua thi tuyển

Cập nhật: 10:08, Thứ 4, 28/06/2017

(ANTV) - Không khó để cảm nhận được bức xúc của người dân khi đón nhận những thông tin như bổ nhiệm “người thân”, “người nhà”,… và rồi sau đó là điệp khúc “đúng quy trình” lặp đi lặp lại. Đều là đúng quy trình, nhưng lại thấy tâm trạng không vui. Và việc thi tuyển để tìm người tài chứ không phải tìm “người nhà”, là một giải pháp quan trọng để chọn cán bộ lãnh đạo giỏi.

Câu chuyện đúng quy trình và những hệ lụy

Câu chuyện đúng quy trình và những hệ lụy

Cập nhật: 15:59, Chủ Nhật, 18/06/2017

(ANTV) - Trong thời gian vừa qua, cụm từ "đúng quy trình" đang xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với tần suất lớn hơn bao giờ hết. Điều đáng tiếc là người ta thường nhắc tới một quy trình đúng nhưng lại gây ra hậu quả xấu do được thực hiện bởi những người thiếu trách nhiệm.