Thứ sáu, ngày 28/04/2017 - 13:45 (GMT+7)

Bảng giá quảng cáo ANTV

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Công an nhân dân đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Phấn đấu đưa Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4

Phấn đấu đưa Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4

Cập nhật: 10:24, Thứ 5, 27/04/2017

(ANTV) - Ngày 26/4, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và tổ chức họp Ban chỉ đạo lần I. Thứ trưởng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tự diễn biến tự chuyển hóa

Đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Cập nhật: 08:29, Thứ 4, 26/04/2017

(ANTV) - Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang triệt để lợi dụng sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng để đưa ra những luận điệu xuyên tạc sai trái nhằm tác động vào tư tưởng, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân ta, làm "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

Phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

Cập nhật: 14:54, Thứ 2, 24/04/2017

(ANTV) - Dự án Điền Viên Thôn, huyện Ba Vì, Hà Nội với gần 60 căn biệt thự xây dựng trái phép trên nền đất không có giấy chứng nhận sử dụng.

Nhận diện mưu đồ đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Nhận diện mưu đồ đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Cập nhật: 10:30, Thứ 7, 22/04/2017

(ANTV) - Thời gian qua, các thế lực thù địch đã câu kết, móc nối với một số cá nhân, tổ chức trong nước đưa ra những ý kiến, quan điểm sai trái với luận điệu đòi phi chính trị hóa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về đạo đức lối sống

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống

Cập nhật: 15:38, Thứ 4, 19/04/2017

(ANTV) - Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chống suy thoái trong thế hệ trẻ

Chống suy thoái trong thế hệ trẻ

Cập nhật: 08:00, Thứ 7, 15/04/2017

(ANTV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Hiện nay không ít thanh niên có biểu hiện phai nhạt chủ nghĩa cách mạng, chạy theo lợi ích cá nhân. Xu hướng hưởng thụ cũng xuất hiện ở một bộ phận giới trẻ. Do vậy, việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4, khóa 12 đối với thế hệ trẻ có ý nghĩa rất quan trọng, và cũng là cách để thế hệ trẻ ngày nay tự soi mình và tu dưỡng bản thân.

 Báo chí tích cực tham gia tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Báo chí tích cực tham gia tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Cập nhật: 08:21, Thứ 5, 13/04/2017

(ANTV) - "Các cơ quan tuyên truyền, báo chí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường phối hợp, tập trung cao độ cho nhiệm vụ tuyên truyền và tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng", đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban công tác Thông tin, tuyên truyền giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội vừa diễn ra sáng 12/4, tại Hà Nội.

Ngăn chặn lãng phí đầu tư công

Ngăn chặn lãng phí đầu tư công

Cập nhật: 08:11, Thứ 4, 12/04/2017

(ANTV) -Tình trạng lãng phí, đầu tư công dàn trải đã gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách và nguồn lực xã hội, mà hậu quả của lãng phí thậm chí còn nguy hiểm hơn so với tham nhũng.Và điều này cũng được chỉ rõ trong nghị quyết TW 4, khóa 12, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quán triệt phương châm Nói đi đôi với làm

Quán triệt phương châm "Nói đi đôi với làm"

Cập nhật: 15:59, Chủ Nhật, 09/04/2017

(ANTV) - Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 đã chỉ rõ chính sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có quyền đã làm suy giảm niềm tin nhân dân đối với Đảng.

Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình phản bác các quan điểm sai trái thù địch ngăn chặn tự diễn biến tự chuyển hóa

Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Cập nhật: 10:36, Thứ 6, 07/04/2017

(ANTV) - Thực hiện âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên trong Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi Đảng ta đang tiến hành các bước quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận thì các thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” càng được chúng thực hiện ráo riết hơn.

Nhân dân cùng đồng hành chống tham nhũng

Nhân dân cùng đồng hành chống tham nhũng

Cập nhật: 08:22, Thứ 4, 05/04/2017

(ANTV) - Một trong những nội dung được nhân dân hết sức kỳ vọng khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí bởi hiện nay, tệ tham nhũng đang thực sự là nỗi bức xúc của nhân dân. Thời gian qua, những vụ việc tham nhũng được nhân dân tố giác, phát hiện được xử lý và điều này cũng đã góp phần tạo lòng tin cho nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng.

Từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

Từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

Cập nhật: 15:28, Thứ 2, 27/03/2017

(ANTV) - Trên cơ sở tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định những kết quả quan trọng bước đầu đạt được, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, kiên quyết và kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI. 

Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập nhật: 10:25, Thứ 5, 23/03/2017

(ANTV) -Để góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, một trong những điểm mới được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu ra là: “Quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.