Cập nhật: 08:39, Thứ 4, 28/10/2020

print

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI

(ANTV) - Ngày 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh tiếp tục được cải thiện, chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên.
 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm thống nhất cao với nội dung các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đại hội đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhiệm vụ giải pháp trên từng lĩnh vực rất cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
 
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Cà Mau phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tỉnh cần tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế; tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch Đất Mũi; đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách du lịch, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu và nước biển dâng… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sự phát triển chung của đất nước.
 
Dự kiến, Đại hội làm việc đến ngày 28/10.