Cập nhật: 22:49, Thứ 5, 06/08/2020

print

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận lần thứ XII

(ANTV) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc vào sáng nay ngày 6/8. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, sự quan tâm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, nỗ lực của cán bộ đảng viên,  nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và dự báo tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh phức tạp về an ninh chính trị; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, phương hướng, mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cùng với 3 giải pháp có ý nghĩa “đột phá”, trong đó có nội dung “Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, bảo vệ an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ”; hàng năm, tỷ lệ điều tra giải quyết án chung đạt từ 75% trở lên, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên…

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. đồng chí Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

BT