Cập nhật: 15:09, Thứ 6, 07/08/2020

print

Xin đừng "té nước theo mưa"

(ANTV) -Với một cá nhân cụ thể, nhất là người có danh vị cần hết sức thận trọng có trách nhiệm trong lời nói, phát ngôn; cân nhắc khi viết có chính xác hay không, có khách quan hay không, cho dù là viết trên báo chính thống hay trên mạng xã hội; nên suy nghĩ độc lập về một sự việc, không nên đánh bóng mình theo cách "té nước theo mưa". Bởi nếu không tỉnh táo chính họ đang vô tình trở thành công cụ cho một số thế lực phản động, đối tượng bất mãn lợi dụng một vụ án để kích động, chia rẽ nhằm thực hiện mưu đồ chính trị của mình.