Cập nhật: 13:28, Chủ Nhật, 02/08/2020

print

Theo lời dạy của Người

(ANTV) -Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng việc giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc của dân tộc, sự đoàn kết phát triển kinh tế của đồng bào Tây Nguyên cũng là cách để làm theo Bác và đi theo con đường cách mạng mà Người đã chọn.