Cập nhật: 09:08, Thứ 6, 17/07/2020

print

Nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn trong CAND

(ANTV) - Sáng 16/7, tại Hà Nội, Công đoàn CAND tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI và sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

Thời gian qua, công tác Công đoàn CAND đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp. Công đoàn CAND đã triển khai đồng bộ các giải pháp với nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo hiệu quả, thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động…

Các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng cũng được tổ chức thường xuyên, rộng rãi. Hoạt động của Công đoàn CAND ngày càng lôi cuốn sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ, người lao động; vị thế của tổ chức công đoàn trong CAND ngày càng được khẳng định; nhận thức, trình độ của cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác công đoàn trong CAND thời gian tới. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn CAND và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn CAND, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Xây dựng tổ chức Công đoàn trong CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Chiều 16/7 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đề án về Tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND đã tổ chức Hội thảo "Xây dựng tổ chức Công đoàn trong CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới".

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như: vị trí, vai trò của công đoàn các cấp trong CAND, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đánh giá mô hình Ban Cán sự Công đoàn CAND và mô hình Ban chấp hành Công đoàn CAND; những yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong CAND khi triển khai mô hình, tổ chức mới của Bộ Công an…từ đó rút ra những kinh nghiệm, đề xuất các phương án quy định về hệ thống tổ chức, hoạt động của Công đoàn CAND một cách phù hợp, hiệu quả, xây dựng tổ chức Công đoàn trong CAND ngày càng vững mạnh, đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong tình hình mới.