Cập nhật: 14:37, Thứ 6, 03/07/2020

print

Chấn chỉnh hoạt động cấp tín dụng

(ANTV) -Hiện nay, các hoạt động cấp tín dụng tại Việt Nam đang có chiều hướng phát triển vì tính tiện lợi, nhanh chóng và thủ tục làm khá dễ dàng của nó. Tuy nhiên đi kèm với đó là những rủi ro mà người đi vay có thể gặp phải. 

Mới đây, Ngân hàng nhà nước đã ban hành văn bản yêu cầu một ngân hàng thương mại và 3 công ty tài chính khẩn trương rà soát toàn bộ các quy định nội bộ về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ nợ, bán nợ. Vậy hoạt động cấp tín dụng thực chất là gì? Cần phải phòng ngừa những rủi ro như thế nào trong hoạt động cấp tín dụng.