Cập nhật: 15:58, Thứ 2, 14/10/2019

print

Nhức nhối điểm đen tai nạn giao thông tại Đà Nẵng

(ANTV) - Tại thành phố Đà Nẵng có hơn 50 điểm đen tai nạn giao thông. Trong những năm qua, mặc dù chính các cấp đã nỗ lực cải thiện, xóa bỏ những điểm đen này song thực tế vẫn còn tồn tại những bất cập làm mất trật tự an toàn giao thông. Mặt khác, chỉ cần người tham gia giao thông sơ ý, cẩu thả vi phạm luật giao thông sẽ trả giá bằng tai nạn, bằng tài sản và sinh mạng của chính mình và của người khác.