Cập nhật: 10:04, Thứ 4, 03/07/2019

print

Đàm phán Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với Lào

(ANTV) - Ngày 02/7, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan của Việt Nam tiến hành đàm phán, ký kết Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Nội dung của Hiệp định tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật quốc tế và pháp luật hai quốc gia, phù hợp với xu hướng chung về ký kết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực chuyển giao người bị kết án phạt tù, vì mục đích nhân đạo và tạo điều kiện tốt hơn cho người phạm tội tái hoà nhập xã hội, cũng như góp phần bảo hộ công dân Việt Nam nói riêng và công dân hai nước nói chung.

Quá trình đàm phán, hai bên đã tuân thủ trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, tập trung trao đổi, chia sẻ cụ thể về hệ thống pháp luật và thực tiễn có liên quan của hai nước. Hiệp định được ký kết sẽ góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng,

Việc đàm phán, ký kết Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với Lào là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; phù hợp với xu hướng chung về ký kết các điều ước song phương trong cùng lĩnh vực; góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia các điều ước quốc tế đa phương mà hai Bên là thành viên như Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Công ước chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống mua bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần. Giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

 

 

BT