Cập nhật: 08:28, Thứ 3, 30/04/2019

print

Dấu ấn đẹp trong xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân

(ANTV) - Để sinh hoạt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đi vào cuộc sống, trong Qúy I/2019, Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều chương trình, hành động cụ thể trong "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân", được nhân dân tin yêu, mến phục.

 

Xác định rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện nội dung chuyên đề , ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tây đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân”, bám sát theo hướng dẫn của Huyện ủy, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi. Qua sinh hoạt đã giúp cho cán bộ, đảng viên càng xác định rõ hơn về nội dung, ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đề ra nội dung, phần việc cụ thể  để thực hiện.

Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân. Để làm được điều này, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công an huyện Sơn Tây thường xuyên về cơ sở, gặp gỡ, trao đổi thông tin, lắng nghe bà con nói, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Cùng với bà con thảo luận và tìm cách giải quyết, nhất là một số vụ việc phát sinh có liên quan đến ANTT.

Biết giúp đỡ Nhân dân cũng là biết tôn trọng dân, chính vậy, những cuộc hành quân về giúp bà con ở các xã Sơn Màu, Sơn Tinh và Sơn Dung như thế này đã trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên Công an huyện Sơn Tây. Từ những việc làm thiết thực như: làm chứng minh nhân dân, dọn vệ sinh môi trường hay làm đường giao thông nông thôn đã tạo sự gần gũi, gắn bó hơn giữa Nhân dân với lực lượng Công an.  

Để việc thực hiện các nội dung sinh hoạt chủ điểm xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tây cũng thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm. Từ đó kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời tiếp tục phát huy những việc làm đạt hiệu quả thiết thực.

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng trong thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2019, tập thể Đảng bộ Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân thành những hành động cụ thể, góp phần vì cuộc sống bình yên của Nhân dân, được Nhân dân đồng tình, tin yêu./

BT