Cập nhật: 09:15, Thứ 2, 04/03/2019

print

Tình trạng 'nhập siêu văn hóa' kéo dài

(ANTV) - Tình trạng 'nhập siêu văn hóa' tại Việt Nam đã diễn ra từ nhiều năm qua, trong khi các tác phẩm văn học – nghệ thuật của Việt Nam còn xuất hiện khá khiêm tốn trên thị trường thế giới. Thực tế này đang đặt ra những băn khoăn, lo ngại, nhất là việc phải làm thế nào để việc quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế sớm đạt được hiệu quả tích cực.

 

BT