Cập nhật: 08:30, Thứ 6, 22/02/2019

print

Tự quản về ANTT trong doanh nghiệp

(ANTV) - Bình Dương là 1 trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp đóng trên địa bàn, thu hút tới 30.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh với khoảng 1,1 triệu công nhân đến làm việc và sinh sống. 

Bên cạnh những điều kiện phát triển kinh tế địa phương thì tại các khu công nghiệp tại Bình Dương vẫn luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Trong đó có 1 số công nhân lao động do nhận thức thiếu đúng đắn đã dẫn đến các hành vi quá khích, nhất là dễ bị kích động, lôi kéo từ các thế lực phản động.

Xuất phát từ thực tiễn đó, mô hình “Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương” ra đời, đi vào hoạt động đã từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm với mục tiêu chung là xây dựng 1 môi trường làm việc an ninh an toàn khu công nghiệp cho chính công nhân lao động. 

BT