Cập nhật: 10:12, Thứ 5, 07/02/2019

print

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

(ANTV) - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc lịch sử, căn dặn những công việc lớn lao và cũng là ước nguyện của Người. Mùa xuân năm 2019 tròn 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, nhiều tờ báo đã dành những bài viết và vị trí trang trọng trên các số báo Xuân để cùng nhìn lại chặng đường 50 năm ấy.

ANTV đã có cuộc trao đổi với Nhà nghiên cứu văn hóa, Nhà báo Nguyễn Thế Khoa, Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam về chủ đề này:

 

BT