Cập nhật: 08:13, Thứ 5, 17/01/2019

print

Bộ Công an đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

(ANTV) - Chiều 16/1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2018; phương hướng năm 2019. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

 

Năm 2018, công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, xã hội trong tình hình mới; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp uỷ, chình quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh; xử lý thông tin, tuyên truyền những vấn đề phức tạp đang được xã hội quan tâm; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Bộ Công an đã nắm chắc tình hình, đối tượng, thủ đoạn, âm mưu, đồng thời có phân tích, phân loại, xác định các nhóm giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực cũng như kịp thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị để đấu tranh có hiệu quả. Bên cạnh đó, có sự phối hợp giữa hiệu quả giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, từ đó làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời và hiệu quả các vấn đề dư  luận quan tâm. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Công an tiếp tục nắm chắc, dự báo đúng tình hình, đối tượng, chủ động trong đề xuất, tham mưu và triển khai các giải pháp đấu tranh; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; chủ động thông tin cho báo chí, trong đó phát huy tối đa lực lượng báo chí CAND trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết hợp tuyên truyền giữa báo chí chính thống với mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, coi đây coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2019. Đặc biệt là công tác nắm tình hình, tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Bộ Công an cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Tuyên giáo TƯ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đấu tranh, phản bác để có biện pháp, công cụ đấu tranh hiệu quả hơn; có định hướng, chủ động trao đổi thông tin kịp thời, chính xác giữa các lực lượng; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin truyền thông, Ban Tuyên giáo; chú ý tăng cường đào tạo, tập huấn cho các đơn vị, địa phương, đồng thời chỉ đạo Công an các địa phương cùng vào cuộc thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch.

BT