Cập nhật: 00:53, Thứ 7, 22/12/2018

print

Giải pháp phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam

(ANTV) - Nhằm góp phần tổng kết lý luận, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “ Phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam nhằm bảo vệ an ninh quốc gia – Lý luận và thực tiễn” vào sáng nay, tại Hà Nội.

Đề dẫn Hội thảo nêu rõ, Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành trong đó có lực lượng CAND đã chú trọng nghiên cứu xây dựng, áp dụng các phương pháp phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam nhằm bảo vệ ANQG, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực tiễn bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH lực lượng CAND đã tập trung giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự mà nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn, xung đột xã hội và hoạt động lợi dụng mâu thuẫn, xung đột xã hội của các thế lực thù địch.

Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung tham luận về một số vấn đề như: việc rà soát đánh giá thực trạng lý luận và thực tiễn về phòng ngừa xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam nhằm bảo vệ ANQG hiện nay; khẳng định những giá trị lý luận đã đạt được; phát hiện những bất cập, hạn chế trong nghiên cứu phát triển lý luận và hoạt động thực tiễn; đề xuất nghiên cứu, bổ sung những vấn đề lý luận và giải pháp phát tiển lý luận đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ ANQG trong tình hình mới.
 
Chủ động công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng nhiệm vụ tình hình mới

Nhằm mục đích chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Bộ Công an. Ngày 21/12, tại Hà Nội, Cục đào tạo, Bộ Công an tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát năm 2018 cho các cán bộ của đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục đào tạo nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng CAND ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy. Đặc biệt trong bối cảnh Bộ Công an đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đòi hỏi yêu cầu cao hơn về phẩm chất, tiêu chuẩn, năng lực đối với đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.
 
Với chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp, gắn với hoạt động thực tiễn công tác, chiến đấu, thông qua lớp bồi dưỡng, sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị những vấn đề khoa học lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành và giải quyết các vấn đề thực tiễn tại các đơn vị công tác cho đội ngũ cán bộ thuộc diện quy hoạch. Từ đó xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
BT