Cập nhật: 08:14, Thứ 3, 23/10/2018

print

Tọa đàm “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong trong tình hình mới”

(ANTV) -  Ngày 22/10, tại Học viện Chính trị CAND đã diễn ra buổi Tọa đàm khoa học xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình mới”. Một đề án quan trọng do Đảng ủy Công an Trung ương giao Tổng cục Chính trị CAND (trước đây) nghiên cứu xây dựng từ năm 2016 để báo cáo Ban Bí thư.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận 2 vấn đề lớn. Một là về bố cục Tờ trình của Đảng ủy Công an TƯ báo cáo Ban Bí thư TƯ Đảng và bố cục của Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong trong tình hình mới”; hai là góp ý về nội dung của Đề án, đặc biệt là về các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong trong tình hình mới. Các đại biểu đều đánh giá cao việc xác định các căn cứ để xây dựng Đề án cũng như mục tiêu của Đề án.

Cụ thể, căn cứ tình hình ANTT; đặc điểm, tính chất môi trường công tác, chiến đấu của lực lượng CA; tình hình suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; căn cứ thực trạng công tác đảng, công tác chính trị trong CAND hiện nay, Đề án đưa ra 4 mục tiêu quan trọng.

Một là đảm bảo không ngừng tăng cường, giữ vững  sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND;

Hai là, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng, đảm báo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, trong đó trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Công an TW đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND;

Ba là, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ hệ thống các cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng, Bộ CA trở thành cơ quan đảm nhiệm công tác này trong CAND.

 

Khóa tập huấn về chống tội phạm trực tuyến xâm hại trẻ em

Sáng ngày 22/10, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và Trung tâm quốc tế về trẻ em bị mất tích và bóc lột (ICMEC) tổ chức "Khóa tập huấn về chống tội phạm trực tuyến xâm hại trẻ em" cho 42 học viên đến từ các quốc gia ASEAN, Bộ Công an Việt Nam và công an các địa phương. Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24/10/2018.

Khóa tập huấn sẽ trang bị kiến thức tổng quan về tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em qua mạng; các bước điều tra để xác định thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em và nạn nhân của các vụ việc; hệ thống thông báo hành vi xâm hại trẻ em (Cyber Tipline); tình hình sử dụng công nghệ cao trong hoạt động xâm hại; cách tiếp cận của cơ quan thực thi pháp luật, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của Bộ Công an Việt Nam, UNODC, ICMEC, Facebook trong các vấn đề liên quan đến đấu tranh với loại tội phạm này.

Qua đó, giúp các học viên nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung và ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến nói riêng.  

 

 

BT