Cập nhật: 07:55, Thứ 3, 15/05/2018

print

Tổng cục An ninh tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

(ANTV) - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Hội nghị điển hình tiên tiến thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2018 của Tổng cục An ninh.

 Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điêu Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 - 2018, Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nêu rõ: Ngay sau khi Chỉ thị số 05 của Bộ được ban hành, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Tổng cục An ninh luôn nhận thức sâu sắc rằng, trong tình hình mới, việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy có ý nghĩa rất quan trọng về chính trị, tư tưởng và thực tiễn; tác động trực tiếp đến việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng an ninh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã có nhiều tập thể, cá nhân, các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh lập công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý, được nhân dân, đánh giá cao...

Tại Hội nghị, có 20 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Tổng cục An ninh được vinh danh trong thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2018.

BT