Cập nhật: 07:49, Thứ 4, 01/11/2017

print

Tìm hiểu về chả mực kém chất lượng

(ANTV) -  Một kg chả mực thành phẩm có giá bằng ½ giá nguyên liệu. Nguyên nhân là bởi cơ sở sản xuất đã cho thêm bột mỳ, bột nếp hay bột năng vào chả để tăng khối lượng sản phẩm. Thế nhưng đây không phải là nguyên nhân duy nhất cho nghịch lý giá đầu ra lại rẻ hơn phần nửa so với giá đầu vào. 

Theo tiết lộ của người bán, có 2 yếu tố giúp giảm giá thành chả mực thành phẩm. Thứ nhất, người sản xuất sẽ trộn bột năng cùng với 1 tỉ lệ nguyên liệu mực nhất định để tăng khối lương cho sản phẩm. Thứ 2, muốn hạ giá thành phẩm xuống mức thấp nhất, cơ sở sản xuất buộc phải nhập loại mực có chất lượng không đảm bảo.

 

BT