Cập nhật: 14:41, Thứ 5, 21/09/2017

print

Câu chuyện tăng lương và tăng trưởng năng suất lao động

(ANTV) - Năng suất lao động của Việt Nam 10 năm trở lại đây (2004 - 2015) chỉ đạt 4,4%, nhưng số tăng trưởng bình quân của tiền lương đã đạt 5,8%. Việc lương tối thiểu có xu hướng tăng nhanh và nhiều hơn so với năng suất lao động dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của nó tới nền kinh tế.

Thế nhưng, sự so sánh giữa việc tăng lương tối thiểu và tốc độ tăng của năng suất lao động liệu đã thật sự phản ánh đúng bản chất của lương tối thiểu và vấn đề đang tồn tại của nền kinh tế Việt Nam.

 

BT