Cập nhật: 16:30, Thứ 7, 24/06/2017

print

Nhân rộng các điển hình cai nghiện thành công

(ANTV) - Trong điều kiện khó khăn về kinh tế và những bất cập của một số văn bản pháp luật nhưng ở nhiều địa phương bằng sự sáng tạo, dựa trên những điều kiện thực tế của cơ sở đã có những cách làm hay, những mô hình hiệu quả về triển khai công tác cai nghiện và hỗ trợ người sau cai. 

Nhờ đó, hàng chục nghìn người nghiện ma túy đã hòa nhập cộng đồng, nhiều người đã vươn lên trở thành những chủ doanh nghiệp. Đây là một trong những đánh giá của đại biểu tại hội nghị Nhân rộng các điển hình cai nghiện thành công do Bộ Lao động TB&XH vừa tổ chức tại Hà Nội.

Những mô hình điểm Chuyển đổi cơ sở cai nghiện là một nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đổi mới công tác cai nghiện. Trong khi nhiều cơ sở cai nghiện còn lúng túng thì đã có nhiều cơ sở xây dựng được mô hình cơ sở cai nghiện thân thiện, nhiều cơ sở cai nghiện còn là điểm tham quan, sinh hoạt ngoại khóa về phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên và thanh niên.

Mặc dù đã có nhiều chính sách song hiện nay tình hình nghiện ma túy ở vùng dân tộc thiểu số vẫn rất phức tạp. Xuất phát từ thực tế này mô hình cai nghiện quân dân y kết hợp ra đời với sự tham gia của lực lượng bộ đội biên phòng.. Sau 3 năm triển khai mô hình quân dân y kết hợp đã tổ chức cai nghiện cho 130 người và hỗ trợ việc làm ổn định cho 60 người.

Đến nay cả nước có 127 cơ sở cai nghiện ma túy, trong đó 105 cơ sở cai nghiện ma túy công lập, 22 cơ sở cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do tư nhân thành lập. Các cơ sở cai nghiện hiện đang quản lý, chữa trị, cai nghiện cho trên 30 nghìn học viên. Thực tế cũng nhờ có mô hình cai nghiện từ cộng đồng của các tổ chức đoàn thể thành lập hàng nghìn người nghiện đã tìm được con đường sáng để tái hòa nhập. Đáng ghi nhận có rất nhiều trường hợp cai nghiện thành công đã trở thành những tình nguyện viên giúp đỡ nhiều người nghiện khác thoát khỏi ma túy.

Bên cạnh đó để giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện đạt hiệu quả, địa phương phải huy động mọi nguồn lực như gia đình, cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội tập trung giúp đỡ người nghiện như: Chăm sóc sức khỏe về y tế, tạo việc làm và giải quyết việc làm, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý, chăm lo đời sống.

BT