Cập nhật: 10:57, Thứ 7, 22/04/2017

print

Quản lý giáo dục đối tượng từng tham gia Fulro tại cộng đồng

(ANTV) -Thủ đoạn của các đối tượng Fulro lưu vong hiện nay nhằm gây rối, làm mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Tây Nguyên. Thực tế các vụ biểu tình, chống phá, bạo loạn gây rối an ninh và hoạt động Fulro ở địa bàn Tây Nguyên và vùng phụ cận đều do Fulo lưu vong chỉ đạo, móc nối số Fulro đang sinh sống ở cộng đồng thực hiện. 

 
Do đó công tác quản lý, giáo dục đối tượng đã từng tham gia Fulro tại cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh Tây Nguyên.
 
Tục ngữ Việt Nam đã có câu "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Những người đã từng trực tiếp tham gia hoặc liên quan đến các hoạt động Fulro chống phá chính quyền, giờ họ đã nhận ra sai lầm, quay trở về với cộng đồng. Đảng và Nhà nước ta luôn có chính sách khoan hồng đối với những người lầm đường, lạc lối và ban hành nhiều văn bản chỉ thị chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức công tác quản lý, giáo dục đối tượng đã từng tham gia Fulro.
 
Từ những văn bản chỉ đạo kịp thời, thống nhất chặt chẽ, các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động, phương thức cảm hóa thành công số đối tượng đã từng tham gia FULRO, từng bước làm thay đổi tư duy, nhận thức, từ bỏ âm mưu, ý đồ chống phá, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, trở thành người tốt và tái hòa nhập cộng đồng.