Cập nhật: 10:25, Thứ 5, 20/04/2017

print

Hơn 3.800 người Việt Nam kết hôn không giá thú tại 3 tỉnh của Lào

(ANTV) - Hiện nay có 589 hộ/3.801 khẩu người Việt Nam di cư và kết hôn không giá thú tại địa bàn một số tỉnh của Lào. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị về việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam và Lào vừa được tổ chức tại Thành phố Vinh, Nghệ An vào ngày 19/4.

Theo thống kê, hiện nay có tổng cộng 198 người Lào di cư và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới tỉnh Nghệ An; có tổng cộng 589 hộ/3.801 khẩu người Việt Nam di cư và kết hôn không giá thú tại địa bàn các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Xay (Lào). 

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng triển khai có hiệu quả công tác điều tra, xác minh, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú; 2 bên thống nhất lập danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền của tỉnh mình để báo cáo Bộ Ngoại giao trình Trưởng đoàn đại biểu biên giới hai nước phê duyệt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân  về vấn đề di cư tự do và hôn nhân không giá thú, thực hiện tốt các đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo mọi điều kiện giúp đỡ những người di cư trở về sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

BT